14 czerwca, 2023

Jak podważyć testament?

Żądanie uznanie testamentu za nieważny można złożyć wyłącznie w sądzie. W zasadzie odbywa się to w toku jednego z postępowań – o stwierdzenie nabycia spadku, o […]
13 kwietnia, 2023

Jak zmienić spadkobiercę?

Umiera bliska nam osoba. U notariusza bądź w postępowaniu sądowym uzyskujemy poświadczenie dziedziczenia na zasadach wynikających z ustawy – zwykle stwierdzające nabycie spadku przez najbliższą rodzinę. […]
12 czerwca, 2022

Jazda pod wpływem alkoholu.

W pierwszym kwartale 2022 roku zatrzymano łącznie 18002 kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu. Dla porównania, w analogicznym okresie roku 2021 przypadków takich było 3800 mniej. […]