2 października, 2023

Jak kogoś skutecznie wydziedziczyć?

Spadkodawca sporządził testament i wydziedziczył członka rodziny. Co to znaczy? Jak można wydziedziczyć swoje dzieci? Czy z wydziedziczeniem można walczyć? Czy należy się wtedy zachowek?   […]
25 września, 2023

Kto może domagać się ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Kto może dochodzić kontaktów z dzieckiem? Czy są to wyłącznie rodzice i pozostała najbliższa rodzina? Czy kontaktów może żądać osoba niespokrewniona? Kontakty reguluje się na podstawie […]
29 czerwca, 2023
rozwód

Rozwód pozasądowy

Czy można rozwieść się za pomocą ugody przed mediatorem?   Ostatnio spotkałem się reklamą firmy naciągającą klientów na rzekomo szybki rozwód bez postępowania sądowego, a jedynie […]
29 czerwca, 2023
rozwód

Rozwód pozasądowy

Czy można rozwieść się za pomocą ugody przed mediatorem?   Ostatnio spotkałem się reklamą firmy naciągającą klientów na rzekomo szybki rozwód bez postępowania sądowego, a jedynie […]
13 kwietnia, 2023

Jak zmienić spadkobiercę?

Umiera bliska nam osoba. U notariusza bądź w postępowaniu sądowym uzyskujemy poświadczenie dziedziczenia na zasadach wynikających z ustawy – zwykle stwierdzające nabycie spadku przez najbliższą rodzinę. […]
24 lutego, 2022

Jak ograniczyć władzę rodzicielską. Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Czym jest władza rodzicielska? Zdaje się, że poziom zrozumienia definicji władzy rodzicielskiej jest podstawowym błędem osób starających się o jej ograniczenie u drugiego z rodziców. Władzą […]
6 lutego, 2022

Rozdzielność majątkowa, co to jest, jak ją zrobić.

Rozdzielność majątkowa Rozdzielność majątkowa to stan, w którym małżonkowie dysponują własnymi majątkami i mogą podejmować decyzje niezależnie od drugiej osoby. Mogą również odpowiadać przed innymi osobami […]