ZAKRES USŁUG

 

Gałęzie prawa w postaci prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, czy prawa pracy to skomplikowane systemy przepisów, których znajomość, o ile nie niezbędna, zdecydowanie ułatwia codzienne funkcjonowanie. Mimo rosnącej świadomości prawnej, w społeczeństwie nadal występuje błędne przeświadczenie, że do profesjonalnego pełnomocnika udać się należy w ostateczności.

W postępowaniu cywilnym pomoc adwokata może ustrzec przed zawarciem niekorzystnej umowy, wyprowadzić z zadłużenie, czy obronić przed niezasadnym pozwem. Z drugiej strony wierzyciel korzystając z pomocy prawnika może skrócić czas dochodzenia wierzytelności poprzez uzyskanie nakazu zapłaty bądź wyroku zaocznego. Sprawy rodzinne - zwykle toczące się w atmosferze konfliktu – ulegają szybszemu zakończeniu, przy warunkach bazujących na negocjacji, nie zaś złośliwości. Działanie adwokata w sprawach rodzinnych często przynosi bardziej wymierne efekty, niż spotkania mediacyjne.

W sprawach karnych obecność adwokata to podstawa. Dobry obrońca od początku postępowania przygotowawczego jest w stanie powiedzieć jakie alternatywy ma podejrzany bądź oskarżony. Skuteczna obrona prowadzi do uniewinnienia bądź zmniejszenia (zawieszenia) wymiaru kary orzeczonej wyrokiem. W postępowaniu wykonawczym obrońca może złożyć stosowne pisma bądź wykonać czynności, w zakresie których osadzony nie ma możliwości działania. Adwokat w Łodzi (Zgierzu, Brzezinach, Strykowie) udziela pełnej i kompleksowej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz w trakcie postępowania sądowego, m.in. z zakresu:

 • sprawy majątkowe i niemajątkowe
 • dochodzenie roszczeń
 • sporządzanie oraz analiza umów cywilnych
 • uchylenie się od długów bądź skutków zawartej umowy
 • unieważnienie zawartej umowy
 • sprzedaż, rękojmia i gwarancja
 • zasiedzenie
 • nakazy zapłaty, wyroki zaoczne
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia
 • uszkodzenia ciała i mienia
 • wypadki, OC sprawcy
 • błędy medyczne
 • ochrona dóbr osobistych
 • zniesienie współwłasności, podział nieruchomości
 • prawo rzeczowe
 • służebnośc gruntowa i użytkowanie
 • hipoteka
 • konstruowaniu ostatecznych wezwań do zapłaty
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, naprawczym i likwidacyjnym
 • rozwód
 • ustanie, obniżenie i podwyższenie alimentów
 • kontakty z małoletnim, władza rodzicielska
 • rozdzielność majątkowa, podział majątku małżeńskiego
 • mobbing
 • przywrócenie do pracy
 • ustalenie stosunku pracy
 • dochodzenie wynagrodzenia
 • udział w przesłuchaniach
 • obrona podejrzanego i oskarżonego, sprawy aresztowe
 • zmiana kwalifikacji prawnej czynu
 • reprezentacja pokrzywdzonego, naprawienie szkody
 • sporządzanie apelacji, kasacji i innych środków zaskarżenia
 • wydanie wyroku łącznego
 • odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe zwolnienie
 • odbycie kary w domu w systemie dozoru elektronicznego
 • kontakt z bliskimy, przekazywanie paczek skazanym
 • reprezentacja przed organami skarbowymi
 • zmniejszenie ilości stawek dziennych
 • sprzeciw od wyroku nakazowego
 • ochrona i naruszenia praw autorskich
 • sporządzanie, negocjacja, analiza umów i licencji